Ugrás az Európai Uniós pályázatok aloldalra.
Vakbar�t verzi�
Besenyszög Város - nálunk élni jó

Testvérvárosunk 

Markt Weidenbach
Weidenbach Németország egyik legnagyobb tartományában, Bajorországban található. Annak is az ún. középfrank területén. Ansbach várostól kb.15 kilométer távolságra. Közigazgatásilag tehát az ansbachi járáshoz tartozik. Markt Weidenbach összterülete 21 hektár, amely hét községet foglal magába. Ezek közül Weidenbach és Triesdorf közvetlenül határosak egymással. Weidenbachot elõször 1229-ben említi egy püspöki oklevél. A település 1624-ben kapott önálló piactartási jogot. 

Fehér kastély 
Triesdorf neve 1282-ben merül fel a Seckendorffok birtokaként, 1600-tól azonban már az ansbachi õrgrófok tulajdona, itt rendezték be nyári rezidenciájukat, amely vadászatok idején is lakhelyet biztosított. 1615 körül került sor egy hatalmas fácánoskert megalapítására, késõbb pedig egy vadasparkot hoztak létre. A park közepén a 17. század végén kezdõdött meg a Fehér kastély építése. A kastély a nevét a mennyezetét borító stukkódíszítésrõl kapta. Ma az 1847-ben alapított földmûvelési iskola utódja mûködik a falak között. 

Vörös Kastély 
A 18. században Carl Wilhelm Friedrich õrgróf jelentõs változásokat hajtott végre az õrgrófsági vadászrezidencia fejlõdésében. A birodalom legnagyobb solymászatát tartotta fenn. Ebbõl a célból megépíttette a sólyomházat, amelyet ma Vörös Kastélyként ismerhetünk. Ez a Weidenbach felé vivõ úton található és napjainkban egy állandó történeti kiállításnak ad helyet. 

Lovarda 
A 18. századtól egyre ismertebbé váló település számos híres látogatót fogadott. 1744-ben megkezdõdött egy lovarda építése az ismert építész, Leopoldo Retti tervei alapján. Az egykori lovarda ma a triesdorfi oktatási központ céljait szolgálja, valamint helyet ad Markt Weidenbach rendezvényeinek. 

Evangélikus templom 
1735-36-ban épült fel Leopoldo Retti tervei alapján a Weidenbachi Õrgrófi evangélikus templom, mely egyaránt szolgálta a helyi lakosokat és az õrgróf udvartartását. Méltóságteljes megjelenése és belsõépítészeti különlegességei méltán teszik a település legjelentõsebb építészeti alkotásává. 

Állattenyésztés 
Nagy jelentõségû változásokat hozott az utolsó õrgróf, Carl Friedrich Alexander a település életébe azzal, hogy megreformálta állattenyésztést és lótartást. Messzi vidékekrõl hozatott szarvasmarhákat és lovakat Triesdorfba, ezzel alapozta meg a késõbbi modern állattartást. 

Villa Sandrina 
Alexander õrgróf nevéhez fûzõdik a Villa Sandrina létrejötte is, amely egy olasz stílusú épület. Neve is, szerepe is többször változott az idõk folyamán, végül vendégházként szolgált hosszabb ideig. 

Markt Weidenbach 
Markt Weidenbach, a maga 2700 lakosával a közigazgatást, a kultúrtörténetet, az oktatást tekintve régiójának jelentõs települése, festõi szépségû természeti adottságaival pedig a középfrank táj gyöngyszeme.

http://www.weidenbach-triesdorf.de/

Események

Az elsõ találkozás
Vadászat Weidenbachban
Vadászat Besenyszögön
Ismét egy csodás hét Weidenbachban
III. Magyar-Német nyári tábor Besenyszögön
Fotókiállítás 

Üdvözlet Weidenbachból

Willi Albrecht, Weidenbach polgármester üdvözletének megtekintéséhez kattintson az alábbi hivatkozásokra: