Vakbarát verzió
Besenyszög Város - nálunk élni jó

Rendeletek

A hivatkozásra kattintva letölthetők a rendeletek. 

Besenyszög Községi Önkormányzat 1992. évi 4. számú rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezséről
Rendelet a személyes gondoskodás igénylő szociális ellátásokról
Rendelet a családi ünnepségek megrendezése során alkalmazott szolgáltatási díjakról
Rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a csatorna-szolgáltatásért fizetendő díjakról
Rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
17/2019. (X.24.)  önkormányzati rendelet Besenyszög Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2015. (VI. 1.) rendelete módosításáról
A 17/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
Rendelet a helyi iparűzési adóról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2018. (III. 5.)  számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 15/1997.(XII.16.) Ök. számú rendelet módosításáról
Rendelet a képviselő-testület tagjainak, a bizottsági elnököknek, a bizottságok tagjainak járó tiszteletdíj, természetbeni juttatás megállapításáról
Rendelet Besenyszög Község címerének és zászlajának létesítéséről és használatának rendjéről
Rendelet egyedi tájérték helyi védelem alá helyezéséről
Rendelet az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
Rendelet pedagógiai díj alapításáról és adományozásának rendjéről
Rendelet a temetőkről és a temetkezésről
8/2016. (V.27.)  számú rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2001. (III.30.) rendelet módosítására  
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2019. (V.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2001. (III.30.) rendelet módosítására
Rendelet a talajterhelési díjról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (III. 5.) számú rendelete a talajterhelési díjról szóló 26/2004.(XI.29.) számú rendelet módosítására
Rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (III. 5.) önkormányzati rendeleteaz önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (IV.30.) rendelet módosítására
21/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (IV.30.) rendelet módosítására
12/2016. (X.31.) önkormányzati rendelet a helyi piac létesítéséről és fenntartásáról
1/2020. (II. 3.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (IV.30.) rendelet módosítására 
Rendelet a települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról
Az 1/2020. (II. 3.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete
2/2020. (II.03.) rendelet a települési folyékony hulladék  elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló 13/2005. (V.01.) számú rendelet módosítására
Rendelet a környezet védelméről
Rendelet a Helyi Építési Szabályzatról
14/2010. (IX.27.) számú  Rendelet a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2008. (II.04.) számú rendelet módosítására
19/2011. (X.03.) számú rendelet A Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2008.(II.04.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról
4/2012.(I.30.) számú rendelet Helyi  Építési Szabályzatról szóló 1/2008.(II.04.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról
5/2012. (I.30.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2008.(II.04.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról
6/2015. (III. 2.) számú rendelete a a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2008. (II.04.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról
3/2020. (II. 17.) Önkormányzati rendelet a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2008. (II.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet az egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályairól
Rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő közutak forgalmi rendjét meghatározó közúti jelzések elhelyezéséről
Rendelet a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
Rendelet az állattartás szabályairól szóló 7/2011.(IV.04.) számú rendelet hatályba lépésének meghatározásáról
Rendelet az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, díjazásáról
Rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(I.30.) önkormányzati rendelete a Besenyszögön letelepedők támogatásáról, a jogosultság feltételeiről
Rendelet az ebrendészeti hozzájárulás kivetéséről
Rendelet a 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
Rendelet a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
Rendelet a 2014. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadásról
Rendelet az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
Rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015 (III.2.) sz. rendeletének módosításáról

Besenyszög Város Önkormányzatának 2/2016. (II.26.) számú rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Besenyszög Várös Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (X.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének  19/2018. (XI.9.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 16/2015.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete a gyermekek napközbeni ellátására biztosított gyermekétkeztetés térítési díjáról - Besenyszög
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (III.18.) önkormányzati rendelete a gyermekek napközbeni ellátására biztosított gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete módosításáról

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete a gyermekek napközbeni ellátására biztosított gyermekétkeztetés térítési díjáról - Szászberek
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2016. (V. 2.) zárszámadási rendelete

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2016. (V. 2.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló módosított 4/2015 (III.2.) sz. rendeletének módosításáról

Renelet Besenyszög község háziorvosi körzeteinek meghatározásáról
Rendelet a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
Rendelet a közterületen történő  szeszesital- fogyasztás  tilalmáról

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelete „Besenyszög Városért” kitüntető díj alapításáról és adományozásáról 
Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /1999./VI.25./ sz. rendelete Díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről
Besenyszög Város Önkormányzat 15/2013. (XII.23.) rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól 
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2018. (XII.27.) számú rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló 15/2013.(XII.23.) számú rendelet módosításáról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (IV.29.) számú rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló 15/2013.(XII.23.) számú rendelet módosításáról
20/2019. (XI.28.) számú rendelet a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló 15/2013.(XII.23.) számú rendelet módosításáról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (X.2.) számú rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017.(XII.27.) számú rendelete Besenyszög Város településképének védelméről
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017.(VII.28.) önkormányzati rendelete az első lakásingatlant vásárlók önkormányzati támogatásáról

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2018. (III. 5.) számú rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (XII.27.) számú rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.05.) rendelet módosításáról

Besenyszög Községi Önkormányzat 11/2004.(IV.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (VII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (IV.30.) rendelet módosítására
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2018. (IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (IV.30.) rendelet módosítására
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2018. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (IV.30.) rendelet módosítására
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2018. (XII.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (IV.30.) rendelet módosítására
Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019. (VII 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (IV.30.) rendelet módosítására

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2019.(II. 4.) sz. rendelete a filmforgatási célú közterület használatra vonatkozó szabályokról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2019.(II. 4.) sz. rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Besenyszög Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2001. (VI.08.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 14/2001. (VI.08.) sz. rendelet módosítására
Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2020. (III.2.) számú rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről