Ugrás az Európai Uniós pályázatok aloldalra.
Vakbar�t verzi�
Besenyszög Város - nálunk élni jó

Földügyek 

A Diana Vadásztársaság Szolnok vadkár kiküszöbölésével kapcsolatos közleményének megtekintéséhez kattintson ide

Taposási kár - A tájékoztató letöltéséhez kattintson ide

A Nemzeti Földügyi Központ "Nemzeti földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan" tárgyában született hirdetmény megtekintéséhez kattintson ide

Szeptember 19. és november 22. között összeírók keresik fel a gazdákat - A Központi Statisztikai Hivatal Agrárcenzus 2020 mezőgazdasági összeírásáról szóló sajtóközlemény megtekintéséhez kattintson ide

 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának "a földhivatali osztályok által végzett parlagfű fertőzöttséggel kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekről" tárgyában született tájékoztatójának megtekintéséhez kattintson ide

A Nemzeti földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellõzésével történõ értékesítésére vonatkozó hirdetmény megtekintéséhez kattintson ide

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatójának megtekintéséhez kattintson ide.

A 16-751550-309 kódszámú vadászterület Földtulajdonosi Közösség közös képviselõje általi, földtulajdonosi közösség gyûlésének összehívásáról szóló hirdetmény megtekintéséhez kattintson ide

A Nemzeti földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellõzésével történõ értékesítésére vonatkozó hirdetmény megtekintéséhez kattintson ide

A 16-751550-309 kódszámú vadászterület tulajdonosi (földtulajdonosi közösségi) gyûlésének összehívásával kapcsolatosa hirdetmény megtekintéséhez kattintson ide

Hirdetmény - termúõföld idõleges, más célú hasznosítása

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debredceni Járási Hivatala körzeti erdõterveztési éljárás megindításáról szóló közleményének megtekintéséhez kattintson ide

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Földhivatali Fõosztály 2018. évi határszemlérõl szóló tájékoztatójának megtekintéséhez kattintson ide

A 16-751550-309 kódszámú vadászterület tulajdonosi közösség gyûlésének összehívásáról szóló hirdetmény megtekintéséhez kattintson ide

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete 2018. április 6-án, pénteken 12:45 perckor a Besenyszögi Mûvelõdési Házban (5071 Besenyszög, Dózsa György út 2.) Besenyszög Települési Agrárgazdasági Bizottsági ülést tart. A meghívó megtekintéséhez kattintson ide

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 16-751350 vadászterület határának megállapításával kapcsolatos határozatának megtekintéséhez kattintson ide
A vadászterület térképen történõ megjelenítéséhez kattintson ide

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Szolnok-Jászsági erdõtervezési körzetre vonatkozó igazgatási tevékenységének megkezdésével kapcsolatos értesítésének megtekintéséhez kattintson ide

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal körzeti erdõtervezési igazgatási tevékenységének megkezdésérõl szóló tájékoztatójának megtekintéséhez kattintson ide

Meghívó - Eredetvédelmi Országjárás Szolnoki Fórum

A "Szolnok-Békéscsaba 400kV-os távvezetek alapjainak felújítása" megnevezésû projekt során az étintett területeken történõ taposási károkkal kapcsolatos tájékoztató letöltéséhez kattinson ide

A 16-751450 azonosító kódszámon kijelölt vadászterület tulajdonosi közösségének, Szolnokon, 2017. január 31-én megtartott gyûlésén meghozott határozatainak megtekintéséhez kattintson ide.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztató
Zöldítés - Gazdálkodói kézikönyv

A mezõ- és erdõgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CCXII. törvény 102 § (1) alapján a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal helyi földbizottságról és annak tagjairól vezetett nyilvántartása

Hirdetmények 

Hirdetmény a 16-751470-309 kódszámú földtulajdonosi közösség gyûlésrõl
Hirdetmény a 16-751470-309 kódszámú földtulajdonosi közösségben érintett földtulajdonosok haszonbérleti díj kifizetésérõl - 01
Hirdetmény a 16-751470-309 kódszámú földtulajdonosi közösségben érintett földtulajdonosok haszonbérleti díj kifizetésérõl - 02

Hirdetmény a 16-751450-309 kódszámú földtulajdonosi közösség gyûlésrõl
Hirdetmény a 16-751450-309 kódszámú földtulajdonosi közösségben érintett földtulajdonosok haszonbérleti díj kifizetésérõl - 01
Hirdetmény a 16-751450-309 kódszámú földtulajdonosi közösségben érintett földtulajdonosok haszonbérleti díj kifizetésérõl - 02

Besenyszög külterület 0672/12 hrsz alatt, szántó, kivett agyaggödör mûvelési ágba tartozó ingatlan vonatkozásában, a rászarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eredményes lefolytatása érdekében 2017. december 5. napján 10 órakor a Szolnoki Járási Földhivatali Osztályánál (5000 Szolnok, Ostor u. 1/a.egyezség megkötésének megkísérlése céljából gyûlés kerül megtartásra. 

A részletes tájékoztató letöltéséhez kattintson ide

Szászberek külterület 0198/2 hrsz alatt, szántó, községi mintatér, legelõ mûvelési ágba tartozó ingatlan vonatkozásában, a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eredményes lefolytatása érdekében 2017. december 5. napján 13 órakor a Szolnoki Járási Földhivatali Osztályánál (5000 Szolnok, Ostor u. 1/a.) egyezség megkötésének megkísérlése céljából gyûlés kerül megtartásra.

A részletes tájékoztató letöltéséhez kattintson ide

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal "a járási hivatalok földhivatali osztályai által végzett parlagfû ferzõtöttséggel kapcsolatos helyszíni ellenõrzésekrõl" tárgyban megjelent tájékoztató letöltéséhez kattintson ide

Meghívó - Betakarítási munkákkal kapcsolatos tûzvédelmi konferencia

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Besenyszög külterületén megvalósítandó, bruttó 576,8 ha-os, pivot rendszerû öntözõtelepre vonatkozó elõzetes vizsgálatához kapcsolódó közleményének megtekintéséhez kattintson ide.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal 10.020/2017. számú ügyben megszületett hirdetményének megtekintéséhez kattintson ide

A DIANA VADÁSZTÁRSASÁG napraforgóvetéssel kapcsolatos közleményének megtekintéséhez kattintson ide

 A „Tisza hullámtér – Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárggyal rendelkezõ Hirdetmény megtekintéséhez kattintson ide.

A Vélelmezett hatásterület vélelmezett határai közleményének megtekintéséhez kattintson ide

Hirdetmény 2016. június 6. és 2016. július 28. között történt földárverés eredményérõl

Hirdetmény 2015. nobember 23 és 2015. december 05. között történt földárverés eredményérõl

Hirdetmény 2016. május 19 és 2016. június 5 között történt földárverés eredményérõl

Hirdetmény 2016. május 19 és 2016. június 5 között történt földárverés eredményérõl

Hirdetmény vadászterület határainak megállapításáról

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal parlagfû fertõzöttséggel kapcsolatos helyszíni ellenõrzésekrõl szóló tájékoztatójának megtekintéséhez kattintson ide

Hirdetmény

Árverési hirdetmény

Méhészek figyelem! 

Vadászterület határ ajánlás

Földárverés eredményei

Földráverés eredményei

Földárverés hirdetmény

"Földet a gazdáknak program" március havi árverés hirdetményei

"Földet a gazdáknak program" árverés eredményei

„Földet a gazdáknak program” árverés hirdetményei

Tájékoztató

Aratással kapcsolatos tájékoztatás

Jász- Nagykun-Szolnok megye károsító-helyzet jelentése május 15-31 között

Védekezési felhívás

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara meghívó

Felhívás mezei pocok elleni védekezésre

Közép-TIsza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelõség Besenyszög, Szolnok- Békéscsaba 400kV-os távvezeték nyomvonalban történõ átépítése elõzetes vizsgálatában hozott Határozata