Ugrás az Európai Uniós pályázatok aloldalra.
Vakbar�t verzi�
Besenyszög Város - nálunk élni jó

Szabadtéri tűzgyújtás 

Változtak a szabadtéri tűzgyújtás szabályai

2015. március 5-én hatályba lépet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ.). 

Az új OTSZ-ben több olyan használati előírás szerepel, mely a korábbi rendeletben nem volt kellően szabályozva. Ezen előírások pontos ismerete szükséges a gazdálkodó tevékenységet végzőkön kívül a lakosság körében is, mivel az előírások megsértése esetén a hatóságnak tűzvédelmi bírság kiszabását kell kezdeményeznie az elkövetők ellen. A lakosság számára az egyik legjelentősebb változás, hogy az élet és értékvédelem jegyében a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos, illetve arra csak az önkormányzati rendeletben szabályozott módon és feltételekkel kerülhet sor. 

Az OTSZ. 225. § (1) bekezdése értelmében, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. A rendelet  gyakorlatilag megtiltja az égetést és előtérbe helyezi a  belterületen keletkezett hulladék aprítással, darálással, komposztálással történő ártalmatlanítását. A Besenyszögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 5071 Besenyszög, Vasvári P. út 5., mint közműszolgáltató a zöld hulladékokat (falevél, levágott fű) március elejétől – november végéig a kijelölt időpontokban, valamint a levágott és összekötött gallyakat telefonos egyeztetést követően a Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat Besenyszög Vasvári P. út 5. (tel.:0656/487-237) szállítja el fa apríték készítése céljából.

A kerti hulladékok égetésének a feltételeit Besenyszög VárosÖnkormányzata helyi rendeletben szabályozza. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a környezet védelméről szóló 4/2007.(II.05.) számú rendelet 11.§ 2 bekezdése értelmében a kerti hulladékot indokolt esetben, külön polgármester engedéllyel lehet égetni megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén hétköznap 8.00 - 18.00 óra közötti időszakban, az országosan elrendelt általános égetési tilalom idejét kivéve. 

Külterületen kizárólag az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet, de csak abban az esetben, ha az égetésre vonatkozó kérelmét legalább 10 nappal korábban az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatósághoz írásban benyújtotta, melyet követően a hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül elbírálja.

Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. A szabadtéri tűzesetek kialakulásának megelőzése, valamint a fentiek szerint alkalmazandó bírságolások elkerülések érdekében, kérem a lakosságot, hogy bejelentési kötelezettségének tegyen eleget.

Munkácsi György
Besenyszög Város Jegyzője

A Külterületi irányított égetés engedélyezéséhez szükséges kérelem letöltéséhez kattintson ide
A belterületi avar és kerti hulladékok égetéséhez szükséges kérelem letöltéséhez kattintson ide.