Vakbarát verzió
Besenyszög Város - nálunk élni jó

BESENYSZÖG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Jóváhagyott Településfejlesztési koncepció, ITS és Akcióterületi tervdokumentáció

Településfejlesztési koncepció és ITS véleményezési dokumentáció

Megalapozó vizsgálat

Településfejlesztési koncepció

ITS

Örökségvédelmi hatástanulmány

Egyéb

Településrendezési terv - Megalapozó vizsgálat és településfejlesztési koncepció

Besenyszög Város Önkormányzata augusztus 10-ig várja a lakosság részéről a tervekkel kapcsolatos véleményeket. 

Megalapozó vizsgálat
Településfejlesztési koncepció
Fejlesztések I. (közigazgatási terület)
Fejlesztések II. (belterület)
Államigazgatási szervek véleménye
Véleményezési terv Korm. rend. 38§ szerinti véleményezés

Településrendezési Terv

Besenyszög Község Településrendezési terve TSZ 1.1 2012
Besenyszög Község Településrendezési terve TSZ 1.2 2012

Besenyszög településrendezési terve - Szabályozási terv I. 1.1 2008
Besenyszög településrendezési terve - Szabályozási terv I. 1.2 2008
Besenyszög településrendezési terve - Szabályozási terv II. 2008

Településrendezési Terv módosítása Kiemelt Fejlesztési Terület

JÓVÁHAGYOTT MÓDOSÍTÁS

24/2017. (II. 2.) számú határozat

Jóváhagyandó munkarész

Alátámasztandó munkarész

Egyéb munkarész

Településrendezési terv módosítása egyszerűsített

Helyi építési szabályzat módosítása 2017
Szerkezeti terv módosítása TSZ-1/m3 (mgexpo) 2017
Szabályozási terv módosítása SZ-1/m4 (mguzemi) 2017
Szabályozási terv módosítása SZ-2/m3 (m-kul-szabido) 2017
Településszerkezeti terv módosítása 2017
Szerkezeti terv módosítása TSZ-1/m3 (m-kul-szabido) 2017
Szerkezeti terv módosításaTSZ-1/m3 (mgexpo) 2017
Szerkezeti terv módosításaTSZ-1/m4 (mguzemi) 2017

Településfejlesztési koncepció

Településfejlesztési koncepció

Településrendezési Terv 2017

Településrendezési Terv Megalapozó vizsgálat

Településképi arculati kézikönyv és települéképi rendelet tervezet