Vakbarát verzió
Besenyszög Város - nálunk élni jó

Geotermikus rendszer kiépítése Besenyszögön

 

Projekt cím: Geotermikus rendszer kiépítése Besenyszögön
Projekt azonosító: KEOP-4.10.0/B/12-2013-0052

Geotermikus rendszer kiépítése Besenyszögön

Besenyszög Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül „Helyi hő és hűtési igény kielégítése Megújuló energiaforrásokkal” tárgyú pályázati felhívásra benyújtott KEOP-4.10.0/B/12-2013-0052 azonosító számú „Geotermikus rendszer kiépítése Besenyszögön” című pályázata 85%-os mértékű, 169.826.940.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015. június 1. A projekt keretében a településen található meleg vízzel hőcserélőkön keresztül az általános iskola főépülete, a gondozási központ, az orvosi rendelő és a művelődési ház energiatakarékos fűtési igényét fogjuk kielégíteni.

                                                                                                                                                                                                                                                                             

A projekt megvalósítása hozzájárul a korszerű, energiatakarékos önkormányzati intézmények megteremtéséhez, az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalának növeléséhez.
Publikálva: 2014-08-18 15:39:52

A végleges támogatói döntést követően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársággal közösen megkezdődött a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentáció előkészítése és megküldése.
Publikálva: 2014-09-02 13:12:08

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint támogató képviseletében eljáró Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság (Irányító Hatóság) és Besenyszög Város Önkormányzata, mint kedvezményezett között létrejött a Támogatási Szerződés, mely szerint a 199.796.400,-Ft összköltségű projekt megvalósításához 169.826.940,-Ft támogatás áll rendelkezésre.
Publikálva: 2014-10-01 15:42:56

A projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység ellátására valamint a nyilvánosság biztosítására árajánlatokat kértünk be az adott feladat ellátására alkalmas szervezetektől. 
Publikálva: 2014-11-20 9:28:17

A projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység ellátására valamint a nyilvánosság biztosítására beérkezett árajánlatok alapján a legalacsonyabb ajánlat árat figyelembe véve szerződést kötöttünk a feladatok ellátására.
Publikálva: 2014-12-15 11:01:16

A kivitelező kiválasztására 2015.01.08-án Kbt.122/A §-a alapján „Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Besenyszög közigazgatási területén belül (irsz.: 5071) geotermikus rendszer kiépítése, kivitelezése és a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítés a KEOP-4.10.0/B/12-2013-0052 számú Európai Uniós projekt keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárást indítottunk.
Publikálva: 2015-01-12 13:11:24

Megkezdődött a KEOP-4.10.0/B/12-2013-0052 azonosító számú „Geotermikus rendszer kiépítése Besenyszögön” című projekt megvalósítása. Lezárult a közbeszerzési eljárás, és 2015.02.24-én megkötésre került a kivitelezővel a vállalkozási szerződés. 
Publikálva: 2015-02-26 11:25:33

Folyamatban van a KEOP-4.10.0/B/12-2013-0052 azonosító számú „Geotermikus rendszer kiépítése Besenyszögön” című projekt megvalósítása. A kivitelező megkezdte az általános iskola főépületében, a gondozási központban, az orvosi rendelőben és a művelődési házban a geotermikus rendszer kialakításához szükséges gépészeti munkálatokat. 
Publikálva: 2015-04-10 09:16:21

KEOP-4.10.0/B/12-2013-0052 azonosító számú „Geotermikus rendszer kiépítése Besenyszögön” című projekt kivitelezése tovább folyik. A nyomvonal jellegű létesítmények megvalósítása folyamatban van. 
Publikálva: 2015-06-03 11:22:36

Jól halad a  „Geotermikus rendszer kiépítése Besenyszögön” című projekt megvalósítása. 
Publikálva: 2015-07-22 14:38:02

A sikeres nyomáspróbák valamint a próbaüzem lezárását követően megkezdődött a létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárása, mely a fejlesztés méretét figyelembe véve hosszabb időt vehet igénybe.
Publikálva: 2015-08-14 14:25:08

Befejezéséhez közeledik a KEOP-4.10.0/B/12-2013-0052 azonosító számú „Geotermikus rendszer kiépítése Besenyszögön” című projekt. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával a kivitelező a megvalósult létesítményt rendeltetésszerű használatra átadta Besenyszög Város Önkormányzatának. Így a fűtési szezon kezdetétől, már a megújuló energiával biztosítható a fejlesztéssel érintett intézmények fűtéséhez szüksége hőenergia.
Publikálva: 2015-09-10 09:13:11

A projekt fizikai és pénzügyi zárásával kapcsolatos teendőkről folyamatosan egyeztetünk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársággal, mely minden segítséget megad, hogy határidőben teljesíthető legyen minden általunk vállat feladat.
Publikálva: 2015-10-02 08:52:26

Befejeződött a „Geotermikus rendszer kiépítése Besenyszögön” című projekt megvalósítása. A közel 200 millió forint összköltségű beruházáshoz a Magyar Állam és az Európai Unió 169,83 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

Besenyszög Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül „Helyi hő és hűtési igény kielégítése Megújuló energiaforrásokkal” tárgyú pályázati felhívásra benyújtott KEOP-4.10.0/B/12-2013-0052 azonosító számú „Geotermikus rendszer kiépítése Besenyszögön” című pályázata 85%-os mértékű, 169.826.940.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt eredményeként a településen található meleg vízzel (geotermikus energiával) hőcserélőkön keresztül az általános iskola főépülete, a gondozási központ, az orvosi rendelő és a művelődési ház fűtési igényét tudjuk biztosítani. A fejlesztés hozzájárul az érintett intézmények földgáz felhasználásának, ezáltal az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.
A kivitelezés során új primer hő távvezeték rendszer és kapcsolódó létesítmények kiépítése, központi hőcserélő állomás kialakítása, valamint az érintett intézmények hő központjainak átalakítása valósult meg.

A projekt megvalósítása hozzájárul a korszerű, energiatakarékos önkormányzati intézmények megteremtéséhez, az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalának növeléséhez.
Publikálva: 2015-10-20 14:49:57

Megvalósítás előtti állapot

  
(Kattintson a képre a teljes fotódokumentáció megtekintéséhez)

Kivitelezés

  
(Kattintson a képre a teljes fotódokumentáció megtekintéséhez)

Megvalósítás utáni állapot

  
(Kattintson a képre a teljes fotódokumentáció megtekintéséhez)

Publikálva: 2015-10-20 14:49:57