Vakbarát verzió
Besenyszög Város - nálunk élni jó

Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

Székhelye: 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 7.
Tel.: 56/487-001
E-mail: chiovinifisi@freemail.hu
honlap: www.chiovini.hu
igazgató: Kiss Ernőné

A szervezett oktatás községünk területén 1770-ig nyúlik vissza. Abban az időben Szentivánon – így hívták a falut – Palya Márton tanító 16 növendéket oktatott. Gróf Eszterházi Károly egri püspök – az általa építtetett és ma is álló templommal szemben – egy tanteremből, valamint egy kántortanítói lakásból álló katolikus elemi népiskolát építtetett. Ezt az iskolát – többszöri átépítés és bővítés után – rossz állaga miatt 1956-ban lebontották.

1879-ben már négy tanteremben 3 képesített és egy képesítés nélküli nevelő tanított 361 gyereket. A régi dokumentumok szerint a tantermeket kemencével fűtötték. A tanulókat 1896-ban sorolták életkoruk alapján külön osztályokba. Az 1920-as évek elején épült ki a falu tanyai iskolahálózata. 

Jelentős esemény volt falunk életében 1948. június 11-e, amikor a község képviselőtestülete bevezette az iskolák államosításáról hozott törvényt. 1960-ban a község iskoláiban már 16 tanteremben 28 pedagógussal folyt az oktatás. Ekkor 775 tanuló közül 183 járt külterületi iskolába.

Az oktatás körülményeiben lényeges változásokat idézett elő a tanyai iskolák folyamatos megszűnése, az önállóvá vált községek kiválása Besenyszög közigazgatási területéből, a gyermekszületések számának csökkenése és az új iskola négy tanteremmel való bővítése 1961-ben.

Jelenleg is ebben az épületben folyik a tanítás, 18 teremben. Tantermeink közül 7 digitális táblával felszerelt, a többiben még hagyományos krétával használható táblák találhatóak. A számítástechnikai teremben 25 jól működő számítógép konfiguráció áll a tanulók rendelkezésére. Az épület részleteiben felújítás és korszerűsítés alatt áll. A vizesblokk teljes cseréjét két évvel ezelőtt végezték, egy éve pedig a nyílászárók teljes lecserélésére került sor.

Tíz éve működik a Művészeti Iskolánk, melyben képzőművészetet és néptáncot tanulhatnak diákjaink. Sportolási lehetőségre a szűkös tornaterem áll rendelkezésre, rendszeres délutáni foglalkozások keretében tömegsportra járhatnak az alsó tagozatosak, fociedzésre a fiúk és röplabdára a lányok.

A 2012/2013-as tanévet, már katolikus iskolaként kezdte az intézmény. Az addig Önkormányzati fenntartású iskola szeptember 01-től egyházi fenntartású lett.

Publikálva: 2014-10-02 22:52:57