Vakbarát verzió
Besenyszög Város - nálunk élni jó

Nagyforgalmú közlekedési létesítmények zajcsökkentési intézkedési terve

A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) értelmében a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. A Korm. rend. 1. § (3) bekezdés b) pontja és a (3a) bekezdés b) pontja az előbbi feladat ellátását a közlekedésért felelős miniszter által kijelölt szervezethez telepíti. A miniszteri kijelölés alapján a fő közlekedési létesítmények közül a nagyforgalmú vasutak (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) és a nagyforgalmú közutak (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi.

A KTI elkészítette a nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslat).

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése - III. ciklus - Általános leírás
Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése - III. ciklus – Intézkedési tervek - Műszaki dokumentáció

Tájékoztatom az érintetteket, hogy lehetőség van a tervjavaslat véleményezésére. A Korm. rend. 11. § (6) bekezdése alapján az intézkedési tervjavaslatra vonatkozó észrevételek megtételére 2020. január 18.-ig van lehetőség. Az észrevételeket a drkelles@besenyszog.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.

Publikálva: 2019-12-18 15:59:26