Vakbarát verzió
Besenyszög Város - nálunk élni jó

Bursa Hungarica Pályázat 2016

Tájékoztató a Bursa Hungarica 2016 évi Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról

Besenyszög Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. 

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók, 
illetve a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és a pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2015. november 9.

A pályázatot a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán (5071 Besenyszög, Dózsa György út 4.) kell benyújtani.

A pályázati kiírás beszerezhető a Hivatal Titkárságán, továbbá megtekinthető Besenyszög Város honlapján (www.besenyszog.hu)

A további információ kérhető az 56/487-002-es telefonszámon Dományné Tauber Mónikától.

Az "A" típusú pályázati kiírás megtekintéséhez kattintson ide.
A "B" típusú pályázati kiírás megtekintéséhez kattintson ide.

Publikálva: 2015-10-21 12:40:22