Besenyszög a  Millér-parti város

Településrendezés

Besenyszög Város Településrendezési eszközének módosítása – külterületi általános mezőgazdasági területre minősítés (besenyszögi 083/1 hrsz-ú külterületi legelő és kivett árok művelési ágú 8,9226 ha területi földrészlet módosítása) – Jóváhagyott tervdokumentáció

Besenyszög város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása – a Szabadság tér – Hajnal utca – 542 hrsz.-ú közterület és a Millér főcsatorna által határolt tömb – Jóváhagyott tervdokumentáció

Besenyszög Város Településrendezési eszközének módosítása – a besenyszögi 083/1 hrsz-ú külterületi legelő és kivett árok művelési ágú 8,9226 ha területi földrészlet módosítása – 2/2005 (I.11.) Korm. Rendelet szerinti környezeti értékeléshez és a partnerségi egyeztetéshez – Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Besenyszög város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása – a Szabadság tér – Hajnal utca – 542 hrsz.-ú közterület és a Millér főcsatorna által határolt tömb

Besenyszög Város településrendezési eszköz módosítása, jóváhagyott tervdokumentáció – Napelempark

Besenyszög Város Településrendezési eszköze jóváhagyott tervdokumentáció – 2022 december

Partnerségi hirdetmény

Besenyszög Város Napelempark Kijelölésére Vonatkozó Településrendezéi Eszközének Módosítása – Előzetes tájékoztatási dokumentáció környezeti értékelés eldöntésére vonatkozóan

Besenyszög Város Napelempark Kijelölésére Vonatkozó Településrendezéi Eszközének Módosítása – Előzetes tájékoztatási dokumentáció partnerségi egyeztetéshez

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020. (IX.10.) önkormányzati rendelete Besenyszög Város településképének védelméről szóló 23/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017.(XII.27.) számú rendelete Besenyszög Város településképének védelméről