Vakbarát verzió
Besenyszög Város - nálunk élni jó

Kul-TÚRA határok nélkül

Besenyszögért Alapítvány

Kul-TÚRA határok nélkül projekt – HU07-0206-B1-2016
Cul-TOURe beyond borders project – HU07-0206-B1-2016

Projektgazda / Project Promoter
Besenyszögért Alapítvány

Projekt megvalósítás időtartama / Project duration
20th May 2016 – 28th February 2017 

Megítélt támogatás / Grant awarded
60 214 941 HUF

Támogatást nyújtó alap / Supporting Fund
EGT Alap / EEA Grants
EGT Alapok  nemzeti honlap / EEA Grants national website
Norvég Alapok nemzeti honlap / Norway Grants national website

Program operátor / Program Operator 
Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 

Végrehajtó szervezet / Implementing Organization
NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Magyar nyelvű összefoglaló a projektről

Projekt cél: A kulturális sokszínűség bemutatatása, a magyar, roma, skandináv népzene és tánc megismertetése, a kulturális területen történő nemzetközi együttműködés kialakítása, a helyi intézmények, szervezetek aktivizálása és együttműködések generálása, a projekt a helyi lakosság kezdeményezéseiből is építkezik.

Projekt tevékenységek: 1.) Folklór tábor Besenyszögön, 2016. június, 7 nap Cél a magas színvonalú művészeti, közösségfejlesztő események, kézműves foglalkozások megvalósítása (magyar és roma folklór), úgy hogy több szakmai terület is kapcsolódik egymáshoz. A tábor hátrányos helyzetű gyerekek, jeles magyar művészek, izlandi hagyományőrzők bevonásával valósul meg, a projekt első szakmai platformja. 2.) Zenei workshop Izlandon, 2016. augusztus (a 2., 3. és 4. tevékenység összesen 7 nap) Célja a magyar és izlandi résztvevők együtt tanulása. Jeles zenészek részvételével valósul meg. Éjszakánként örömzene és táncház. 3.) Szakmai platform Izlandon, 2016. augusztus Célja a magyar, roma és skandináv archaikus vonások és hiedelemvilág kölcsönös megismerése, ezáltal az interkulturális párbeszéd erősítése, szakmai egyeztetések a Magyarországon előadásra kerülő színpadi darabbal kapcsolatban. 4.) Fellépés a Reykjavíki Kulturális Esten (Menningarnótt), 2016. augusztus Célja a magyar alföldi és roma kultúra, népzene és néptánc népszerűsítése, kapcsolatépítés. Alapítványunk művészei a magyar és roma folklórt mutatják be táncos, zenés, a közönséget aktívan bevonó, interaktív produkciójukkal, amelynek címe „Őseink útján”. 5.) Táncos – zenés produkció a nagyközönség számára + fotókiállítás (Besenyszög, Nagykörű, Tiszasüly), 2017. január A projekt keretében egy közös témára építve, - amely a szokásvilág – több alkotást hozunk létre izlandi és magyar partnerünkkel közösen, amely három alföldi településen kerül bemutatásra a projekt végén. 1.) Alföldi magyar és roma lakodalmas szokásokat bemutató zenés – táncos darab, „Besenyszögi lakodalmas” címmel + a közönséget aktívan bevonó, interaktív táncház. 2.) Izlandi történelemre és mitológiára építő zenei alkotás. A produkciók összeállításánál mind a gyermek, mind a felnőtt közönség igényeit figyelembe vesszük. 6. Kul-TÚRA marketing kiadvány készítése, 2017. február A projekt eredményeit mutatja be az 1.000 nyomtatott példányban és online is elérhető, magyar, angol és izlandi nyelvű kiadvány, amely a világ minden pontjáról ingyenesen letölthető az alapítvány honlapjáról.

Célcsoport: A projekt közvetlen célcsoportját az Alföldön és Izlandon élő, a magyar és skandináv folklórban, főként a zenében, táncban és mitológiában gyökerező kulturális témák, előadások és kulturális termékek iránt érdeklődő lakosok alkotják, akik nézőként kapcsolódnak a programhoz. Ezen belül kerül kiválasztásra a projekt aktív résztvevői szegmense, az előadóművészek: 44 fő magyar résztvevő, gyermek és felnőtt zenész, néptáncos, hagyományőrző (köztük 2 fő roma) és 10 fő Izlandon élő zenész vagy skandináv és magyar kultúra művelésével foglalkozó szakember.

Eredmények: A projekt keretében két ország és három kultúrkör (magyar, izlandi és roma) kultúráját bemutató programsorozat valósul meg, melynek rendhagyósága abban rejlik, hogy a bemutató programelemek mellett speciális programokkal (magyar és roma hagyományok, tradicionális mesterségek továbbörökítése) készül a gesztor, partnereivel együtt. Az elgondolások alapján a pályázat prioritástengelyén a települések, civil szervezetek kulturális örökségeinek és folklórhagyományainak prezentálása áll, melyhez párhuzamosan fűződnek fel azok a programelemek, amelyek erősítik a generációk közötti kommunikációt, támogatják az önkéntesség évét, megszólítanak olyan témákat, melyek erősítik a kultúrák közötti megértést és az európai identitást. A kezdeményezés olyan szempontból hiánypótló, hogy az Izlandon élő magyar származású emberek számára viszi el az anyaország kultúráját, Észak-Európa számára bemutatja a magyar és roma hagyományokat, aktívan bevonva a közönséget. Emellett Magyarország hátrányos helyzetű településein (Tiszasülyön és Nagykörűben), valamint Besenyszögön szintén a kulturális sokszínűséget népszerűsíti, bemutatva a skandináv folklórt, népzenét, ezáltal megvilágítva a kultúrák sokszínűséget, a kultúrák közötti különbségek megértését és a kölcsönös elfogadást, amely mellett a kulturális termékekhez való hozzáférést is javítja.

Summary of the project in English

Project purpose: The purpose of our project is to show variegation, familiarize Hungarian, Roma and Scandinavian folk music and dance, form an international co-operation regarding cultural fields, involve local institutions and organizations and to generate collaborations; the project benefits from the initiatives of local residents as well.

Project activities: 1.) Folklore camp in Besenyszög, 2016. June (7 days) The aim is to create high-level artistic and community developing events and handcraft trainings in a way that the professional aspects have connections to one another (Hungarian and Roma folklore). With the participation of disadvantageous children, qualified Hungarian artists, traditions reservers from Iceland, the first professional platform of the project. 2.) Musical workshop in Iceland, 2016. August (2nd, 3rd and 4th all together 7 days) The aim is to learn together with the participation of qualified musicians. At night there will be joy music and dance. 3.) Professional platform in Iceland, 2016. August The aim is to familiarize Hungarian, Romani and Scandinavian strains of archaism and the belief system of said cultures, thus strengthen the intercultural dialogue, professional discussions concerning to staging will be performed in Hungary. 4.) Performance at the Reykjavík Cultural Night (Menningarnótt), 2016. August We have been given the opportunity to perform at the 20. Reykjavík Cultural Festival, on the 20th of August, 2016. The aim is to popularize the Hungarian and Romani culture, folk music and folk dance of the Great Hungarian Plain, and to establish relations. The artists of our foundation are going to present Hungarian history by an interactive production named "On the road of our ancestors", that features dance and music and also involves the audience. 5.) Dance - music production for the audience + photo exhibition (Besenyszög, Nagykörű, Tiszasüly), 2017. January As part of the project, based on the topic of the world of tradition, we are going to create two productions. 1.) Dance-music production introducing the Hungarian and Romani nuptial traditions, named "Besenyszög nuptials" + interactive dance performance which involves the audience. 2.) Musical production based on Icelandic history and mythology. When creating the productions, both the needs of the children and the adult audience is taken to account. 6. Kul-TÚRA marketing brochure, 2017. February The trilingual (Hungarian, English, Icelandic) brochure presents the results of the project in 1.000 printed and free downloadable online versions downloadable from the webpage of the project promoter.

Target group: The target group of the project consists of those residents of the Great Hungarian Plain and Iceland who are interested in Hungarian and Scandinavian folklore - mainly in cultural topics rooted in music, dance and mythology -, and who join the program as an audience. The performers, who constitute the active participant segment, are selected within this group: 44 Hungarian participants, child and adult musicians, folk dancers and traditionalists (Romani included), and 10 Icelandic residents who are musicians or professionals in Scandinavian and Hungarian culture. Regarding their age, we aim at an extensive range from the age of 10 to the active senior citizens.

Results: Within the project, a series of programs is going to be brought to an effect which includes the introduction of the culture and traditions of two countries and three milieus (Hungarian, Icelandic and Romani) - its unconventionality lies within the transactors preparing with special programs beside tradition making program elements. Based on the ideas, the presentation of the cultural legacy and folklore tradition of the regions and civil organizations are the axis of priority, which is connected to those program elements that strengthen the communication between generations, support the year of voluntary work and address topics that strengthen the understanding between cultures and the European identity.


A képek megtekintéséhez kattintson a fotóra. 

 

Publikálva: 2016-09-12 15:54:21