Vakbarát verzió
Besenyszög Város - nálunk élni jó

Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár

A Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár bemutatása

Chiovini Ferenc festőművész, Besenyszög szülötte és Wesniczky Antal, az intézmény névadója, néptanító-könyvtáros. A közművelődési feladatokat a településen a Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár látja el. Gazdálkodását részben önállóan, költségvetési keretből végzi. Fenntartója Besenyszög Község Önkormányzata.

1999-ben összevonták a művelődési házat és a községi könyvtárt, majd 2000-ben a Millennium évében Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár elnevezést kapta. Az intézmény betölti a közművelődés feladatait, de a gazdasági- társadalmi változások szükségszerűvé teszik tevékenységének a közigényhez, a változó körülményekhez való igazítását. Lehetőségeket kell teremteni az újabb közművelődési igények kielégítésére a szabadidő módosuló eltöltésére.  Szükséges feladat a helyi kulturális, közművelődési, szabadidős igények kielégítése, programok szervezése, kisközösségek kialakítása, a munkanélküliek és a fogyatékkal élők segítése.

A művelődési házat a lakosság művelődésére, szórakoztatására, szabadidejének hasznos eltöltésére működtetjük. A könyvtár feladata, hogy közművelődési könyvtári szolgáltatásaival elősegítse a lakosság általános és szakműveltségének gyarapodását, elősegítse a felnőttek és a gyermekek iskolán kívüli művelődési, továbbképzési, olvasási igényeinek kielégítését.

Az intézmény célja

A Besenyszög Községi Önkormányzatra háruló közművelődési, közgyűjteményi feladatainak ellátása.

Az intézmény funkciói

 • kulturális funkció
 • szórakoztatási funkció
 • információk szolgáltatása, a kutatás, a tudományos munka segítése
 • szociális funkció

A könyvtár szolgáltatásai

 • Könyvtárlátogatás, a gyűjtemény helyben használata.
 • Szaktájékoztatás: állományfeltáró eszközök (katalógusok), kézikönyvtár és helyismereti gyűjtemény használata.
 • Információ a könyvtár és könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
 • Tájékoztatás a könyvtár állományáról.
 • Könyvtári dokumentumok meghatározott körének kölcsönzése, a kölcsönzési határidő meghosszabbítása, könyvtárközi kölcsönzés.
 • CD-ROM-ok helyben használata.
 • Fogyatékkal élők számára olvasókészülék használata
 • Előjegyzés
 • Számítógép és Internet-használat
 • Nyomtatás
 • Másolás
 • Előzetes bejelentkezés alapján csoportok fogadása, csoportos könyvtári foglalkozások tartása.
 • Rendezvények szervezése, könyvvásárok, kiállítások rendezése.

A könyvtár alaptevékenység keretében elvégzendő feladatai

 • A könyvtárban az olvasási és könyvtárhasználati kultúra terjesztése a teljes lakosság körében
 • A könyvtár dokumentumtípusai: könyv, folyóirat, térkép,CD, DVD
 • Beszerzés forrásai: szabad vásárlás, Könyvtárellátó(KELLO),ajándék
 • Megőrizni és hozzáférhetővé tenni azokat a könyvtári dokumentumokat, amelyek az egyetemes és a nemzeti kultúra, valamint a település kultúrája, fejlődése szempontjából jelentősek
 • A könyvtár állományának folyamatos gyarapítása, különös tekintettel a megyei vonatkozású és a helyismereti anyagokra
 • A dokumentumok nyilvántartásba vétele, formai és tartalmi feltárása; számítógépes adatbázis építése
 • A gyűjtemény megőrzése, védelme, karbantartása.
 • A fölöslegessé vált, elhasználódott dokumentumok törlése.
 • A dokumentumok kölcsönzése, helyben használatának biztosítása, másolatszolgáltatás.
 • Könyvtárközi kölcsönzés- Tájékoztatás, helyismereti, közéleti, közhasznú információk nyújtása
 • Közösségi rendezvények szervezése (író-olvasó találkozó, szabadidős foglalkozások, irodalmi estek, kiállítások)
 • Az Önkormányzat lapjának, a Besenyszögi Hírmondó-nak anyaggűjtés és azok összeállítása.

Az intézmény nyitva tartása

Művelődési Ház:
Hétfő - Péntek: 8.00 – tól , ameddig programok, rendezvények vannak
Szombat - Vasárnap: rendezvényektől függően

Könyvtár kölcsönzési rendje:
Hétfő:         10.00 – 17.30
Kedd:         10.00 – 17.00
Szerda:      10.00 – 17.00
Csütörtök:  10.00 – 17.00
Péntek:      10.00 – 16.00
Hétvégén zárva

Székhely: 5071 Besenyszög, Szabadság tér 1.
Tel.: 56/487-024
E-mail: kultura.besenyszog@vipmail.hu
Vezető: Danyi Gyuláné

Publikálva: 2014-10-02 22:45:20