Besenyszög a  Millér-parti város

Hirdetmény

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. január 1-től a Földforgalmi törvény több lényeges pontban változott, így 2022. január 1-től a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földekre vonatkozó haszonbérleti ill. adásvételi szerződéseket a mezőgazdasági igazgatási szerv részére meg kell küldeni jóváhagyás céljából. Ha az előzetes vizsgálat eredményeként a mezőgazdasági igazgatási szerv nem tagadja meg az adásvételi szerződés jóváhagyását, akkor megállapítja a szerződés közzétételre való alkalmasságát és hivatalból elrendeli a szerződés közzétételét. A döntést közli az eladóval, az adásvételi szerződés szerinti vevővel, valamint az adásvételi szerződést megküldi a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének. A jegyző hirdetményi úton közli az adásvételi szerződést a törvényen vagy megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival.
Fent leírtakra tekintettel kérjük, hogy a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földekre vonatkozó haszonbérleti ill. adásvételi szerződéseket nem a jegyző, hanem a mezőgazdasági igazgatási szerv részére szíveskedjenek megküldeni.

A hirdetmény letöltéséhez kattintson ide.

Hírek