Besenyszög a  Millér-parti város

Partnerségi Hirdetmény elektronikus úton lefolytatandó lakossági fórumra

Tájékoztatom Besenyszög Város lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, vállalkozókat, őstermelőket, valamint a településen működő egyházakat, mint partnereket, hogy Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő – testülete törvényi kötelezettségének eleget téve a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a 38 § (2) a) bekezdés alapján, a 29/A. §-ban rögzített szerint, valamint Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló  10/2018. (V.31.) számú önkormányzati rendeletében  (partnerségi szabályzat) foglaltak szerint 

Besenyszög Város
teljes közigazgatási területére kiterjedő új településszerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és szabályozási terv és kapcsolódó dokumentumok
EGYEZTETÉSE – VÉLEMÉNYEZÉSE történik.

A 2020. szeptemberében történt egyeztetést – véleményezést követően több módosítási igény jelentkezett, egyes fejlesztések törlésre kerültek és újabb fejlesztési igények jelentkeztek, valamint az elmúlt években bekövetkezett jogszabályi változások tették indokolttá a teljes dokumentáció átdolgozását. A kapcsolódó teljes átdolgozott egyeztetési-véleményezési   dokumentáció megtekinthető Besenyszög Város hivatalos weblapján a https://drive.google.com/file/d/1y4ukI5xYEm-kCrk8t5NlLcRo_xuFDbnW/view linken.   
A partnerségi egyeztetés a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § 26. pontban foglaltak, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V.21.) Kormányrendelet 1. § 26. pontban foglaltak felhatalmazása alapján elektronikus úton kerül lefolytatásra, megtartásra. A járványügyi környezet szabályaihoz alkalmazkodna személyes részvételű lakossági fórumot nem tartunk és a papír alapú dokumentációba betekintést nem tudunk biztosítani.
A lakossági fórum és partnerségi egyeztetés 2022. március 10 – április 10. közötti időszakban kerül meghirdetésre, melyhez kapcsolódóan ezen időszakban kérem a véleményeiket és észrevételeiket, javaslatot elektronikus levélben a titkarsag@besenyszog.hu, egyidejűleg a   szakaline@besenyszog.hu    e-mail címre lehet megküldeni.

Besenyszög, 2022. március 09.

Balogh Zoltán
polgármester

A hirdetmény megtekintéséhez kattintson ide

Hírek