Besenyszög a  Millér-parti város

Felhívás villamos hálózatok környezetének tisztántartására

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az OPUS TITASZ Áramhálózati Zrt. megbízásából a Béres Erdészeti Szolgáltató Kft. (5300 Karcag, Erdészlak 42.) Besenyszög bel-és külterületén a 0,4 és 22 Kv-os villamos hálózat biztonsági övezetében gallyazási nyiladéktisztítási és fakivágási munkálatokat fog végezni. 

A munkálatok várható időpontja: 2022. április 01-től – 2022. április 30-ig.

A növényzeten történő beavatkozásra az élet-és vagyonbiztonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az áramszünetek megelőzése érdekében van szükség. A biztonsági övezet környezetében lévő fák és bokrok ágai a villamosenergia-ellátás üzembiztonságát nagymértékben zavarják, esetenként veszélyeztetik, ezért az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles a saját ingatlanán a vezeték biztonsági övezetét érintő fák és bokrok ágait eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezetének határain belülre nyúlnak. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa (kezelője) nem tesz eleget kötelességének, az áramszolgáltató külső vállalkozóval végezteti el ezeket a munkálatokat. Az eltávolított növényi részek, kivágott fa, gally a terület tulajdonosát, kezelőjét illetik.

Kérjük az ingatlan tulajdonosát (kezelőjét), hogy amennyiben a gallyazási munkálatokat maga kívánja elvégezni a hálózatot veszélyesen megközelítő fák és egyéb növényzet gallyazása, eltávolítása előtt – az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében – egyeztessék az elvégzendő feladatokat és azok végrehajtási feltételeit az OPUS TITASZ Áramhálózati Zrt. területileg illetékes szervezeti egységével (Szolnoki régióközpont 5000 Szolnok, Verseghy út 3., telefon: 0656/506-131)! 

Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében, kiemelten fontos a feszültségmentesítés elvégzése és a szakfelügyelet, melyet az OPUS TITASZ Áramhálózati Zrt. elvégez, illetve térítésmentesen biztosít. A szükséges feszültségmentestés elmaradása miatt bekövetkezett balesetért, károkért felelőséget az OPUS TITASZ Áramhálózati Zrt. nem vállal.

Az OPUS TITÁSZ részletes tájékoztatójának megtekintéséhez kattintson ide

Kérjük az érintett lakosság együttműködését!

Hírek